Procesanlæg

​GA Rustfri fremstiller, installerer og servicerer procesanlæg inden for flere forskellige brancher, bl.a. farmaceutisk (ofte underlagt FDA), mejeri og levnedsmiddel, bryggeri, soft drink og flavours, kemi og off shore industri.​

Vi anbefaler præfabrikation, når det er muligt

Det er altid hensigtsmæssigt at fremstille proces moduler (PM) eller pre-assembled units (PAU). Som et vigtigt element i kvalitetssikringen præfabrikerer vi i videst mulig udstrækning, jeres anlæg og komponenter i vores værksted, hvor vi har maskiner, måleudstyr og produktionsfaciliteter, som ikke i samme udstrækning er tilgængelig på montagestedet.

Hos os får I kvalitet

I får leveret og installeret trykbærende anlæg i henhold til gældende normer: maskindirektiv 2006/42/EF, ATEX-direktivet 2014/34/EU og Trykdirektivet 2014/68/EU (PED - EN 13445).

Proceskendskab

Vi har et dybt kendskab samt forståelse for processer. Derfor bygger vi jeres procesanlæg og installationer ud fra P&I diagrammer og tilhørende kravspecifikationer, i tæt dialog med jer som kunde. Det dybe kendskab resulterer i minimal risiko for implementering af fejl i anlæg og design.

Denne know-how betyder også, at vi, ud over den fysiske fremstilling og montering, på en lang række områder kan bistå med planlægningen og projekteringen af store anlæg og installationer.

Mindre anlæg ingen hindring

Mindre anlæg kan leveres inkl. projekteringsfasen med design, beregning, konstruktion og dimensionering, bestykning, el og automation, commissioning/test, idriftsættelse og kvalificering samt evt. myndighedsbehandling afsluttende med CE mærkning jf. 2006/42/EF.

I har mulighed for at få et webbaseret test-setup med webcam samt mulighed for adgang via VPN (Automation/program Test).

Forbehandlingsanlæg og distributionssystemer for:

 • Renset vand (Purified Water)
 • Destilleret vand (WFI-Water For Injection)
 • Ren damp (Clean Steam)

Se flere procesanlæg i vores galleri

Anlægstyper

 • Afluftningsanlæg
 • Blande og mikseanlæg (Emulsion, Dispergering etc.)
 • CIP/SIP anlæg
 • Filtreringsanlæg (Mikro-, Ultra-, Nano-, Reverse Osmosis)
 • Fraktioneringsanlæg
 • HIPEX anlæg (Tube in tube Heatexchanger system)
 • Kalibreringsanlæg
 • Lecitinanlæg
 • Oprensningsanlæg for insulin, blodplasma mm.
 • Syre- og basedoseringsanlæg
 • Tankanlæg

Processer

 • Destillation
 • Fermentering/Gærpropagering
 • Fødesystemer
 • Gradientblandekredse
 • Krystallisation
 • Mikropartikulering
 • Pasteurisering og homogenisering
 • Separation
 • Spraytørring

Om os​

GA Rustfri er en industriel samarbejdspartner, der udfører avancerede smedeopgaver til industrivirksomheder i både Danmark og resten af verden.

Læs mere om os

G.A. RUSTFRI A/S

Nordholmen 5, DK-2650 Hvidovre

CVR/VAT nummer: 16778095​

EAN nummer. 5790002651540